รับเขียนโปรแกรม php

เรารับงานรับจ้างเขียนโปรแกรม website ด้วย php+mysql หรือใช้ร่วมกับ jquery bootstrap

paradiso banner
model

ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.โท ด้านการพัฒนาซอร์ฟแวร์อินติเกรท

ม.เทคโดนโลยีมหานคร

รับทำเว็ปไซต์ ให้หน่วยงานราชการ จำนวนมาก. เช่น rayongfda.org
Programe ให้บริษัทเอกชนด้าน x-ray
สอนเขียนโปรแกรม (Tutor)

บริการ

Our service

รับจ้างเขียนโปรเจ็ค ต่างๆ เช่น ระบบจองห้องประชุม ระบบจองรถ ระบบรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล โดยใช้ php ร่วมกับฐานข้อมูล Mysql โดยใช้ อินเตอร์เฟส สำเร็จรูปอย่าง Bootstrap

More

PHP

เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย PHP ให้เรา มันจะทำการประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง  ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

Mysql

MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ
MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

BootStarp

คือ Frontend Framework ที่รวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที่รองรับทุก Smart Device หรือ เรียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First. คือใช้สำหรับ พัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผล ซึ่งแตกต่างจากภาษาประเภท Server Side Script อย่าง PHP, Python หรือภาษาอื่น ๆ